संपर्क

माहिती

मा. श्री. सुभाष(बापू) सुरेशचंद्र देशमुख.
विद्यमान आमदार, सोलापूर दक्षिण मतदार संघ.

  • १३ ए, सह्याद्री हाऊसिंग सोसायटी, होटगी रोड, विकास नगर, सोलापूर, महाराष्ट्र ४१३००३
  • helpdesk@subhashdeshmukh.in, info@subhashdeshmukh.in
  • ०२१७-२६०६०७०

तुमचा संदेश पाठवा

व्हिजन सोलापूरमध्ये सहभागी होण्यासाठी व आपल्या प्रतिक्रिया नोंदविण्यासाठी येथे संपर्क करा.